A a l b o r g   L u f t f o t o

Luftfoto af byggepladsen Musikkens Hus, Aalborg.Copyright Steen Lee Christensen/ Aalborg Luftfoto.Luftfoto af byggeprojekt

Få det store overblik.

Ved et byggeprojekt er der mange problemstillinger der skal håndteres.

Der er mange faggrupper involveret i projektet og som regel stramme deadlines der skal overholdes. Alle de små-problemer der opstår under processen kan medvirke til, at man kan miste overblikket. Bygherre, arkitekt, entreprenør og de forskellige håndværkere har hver deres interesse i projektet og alle er afhængig af en fælles forståelse af opgaven.

Et luftfoto kan i bogstavelig forstand give det fornødne overblik.

Et luftfoto giver det store overblik over byggeriet på det gamle godsbaneareal. Copyright Steen Lee Christensen/ Aalborg Luftfoto.

Det gamle godsbaneareal i Aalborg ændres til campusområde med bl.a. opførslen af nye ungdomsboliger..

Luftfoto af byggepladsen, fra første spadestik til overlevering af nøgler til de nye brugere kan være en hjælp både i planlægningsfasen, under selve byggeriet men også bagefter, hvor dokumentation af byggeriet kan være til hjælp ved eventuelle tvister.

Aalborg Luftfoto tilbyder at levere billeder til jeres byggeprojekt, enten ved en enkelt fotoflyvning, eller som abonnement, hvor byggepladsen fotograferes med aftalt interval, typisk en gang om måneden. Billeder af byggepladsen vil være både oversigtsbilleder, hvor det omkringliggende område/landskab er med, samt detaljebillede af selve byggeriet.
Andre billeder vil naturligvis blive taget i henhold til jeres ønsker.

Byggeriet er godt i gang. Copyright Steen Lee Christensen/ Aalborg Luftfoto.

Her ses samme område fotograferet efter pilotering er gennemført og arbejdet på fundament m.m. er godt i gang.

Som borger er det spændende at følge med i, hvordan byens identitet ændres med ændringer af områder.

Tidligere var Eternitfabrikken en stor virksomhed og arbejspladsen for en stor del af områdets beboere. Efter produktionen er flyttet har området ligget hen i en årrække som et ubrugt område.

Heldigvis er området nu på vej til igen at blive et sted, hvor aalborgenserne har sin daglige gang.

Jeg ser frem til at følge udviklingen og kunne dokumentere den fra luften.

Da det danske vejr ikke altid er velegnet til luftfotografering, kan fotografering på faste datoer ikke garanteres.

 


Domicilbyggeri på Eternitgrunden, Bygherre Søren Enggaard a/s. Copyright Steen Lee Christensen/ Aalborg Luftfoto.

På området hvor Eternitfabrikken lå bygges der nu en helt ny bydel med kontorer, detailhandel og boliger.

”Eternitten” bliver en hjørnesten for Aalborgs fremtidige udvikling, og visionerne er store. Bæredygtighed, miljø, arkitektur og oplevelser bliver bærende for den udvikling, området kommer til at gennemgå i løbet af de næste 10 år. (Søren Enggaard a/s)

Gaveidé
Var det ikke en idé at give den nye ejer/bruger et stort billede af området før og efter byggeriet?

A a l b o r g   L u f t f o t o  - Vangen 29 - 9400 Nørresundby -  Tlf: 20 61 38 12  -  info@aalborgluftfoto.dk